Free cookie consent management tool by TermsFeed

O projekte

 

Medzinárodný projekt na zlepšenie biotopov dropa veľkého a sokola kobcovitého v pohraničnom regióne Maďarska a Slovenska.

 • Názov projektu: Zabezpečenie dlhodobej ochrany dropa veľkého a sokola kobcovitého v pohraničí Slovenska a Maďarska
 • Akronym projektu: LIFE STEPPE ON BORDER
 • Kód projektu: LIFE20 NAT/SK/001077
 • Trvanie projektu: 02.2022 – 30.04.2027

Projekt získal finančné prostriedky z programu LIFE Európskej únie a bude realizovaný hlavne v rámci 1 Chráneného vtáčieho územia (CHVÚ) na Slovensku a 5 CHVÚ v Maďarsku.

Prečo Steppe on border (Step na hranici)? Pretože oba cieľové druhy projektu patria do skupiny vtákov viazaných na stepné biotopy.

Hlavným cieľom je zvrátiť nepriaznivý stav dropa veľkého a sokola kobcovitého prostredníctvom:

 • zvýšená dostupnosť potravinových zdrojov,
 • zvýšená bezpečnosť hniezdiacich vtákov,
 • zlepšené podmienky hniezdenia,
 • zvýšená úspešnosť hniezdenia,
 • zlepšiť interakciu so základnou populáciou.

Výrazne sa tak zlepšia celkové podmienky pre dlhodobý rast populácie oboch vtáčich druhov v regióne SK-HU-AT. Zabráni sa degradácii pôdy a zvýši sa celková biodiverzita.

 

Hlavné ciele projektu:

 • Zvýšiť stabilitu populácie oboch druhov v strednej Európe.
 • Vytvoriť/udržať životaschopnú hniezdnu populáciu oboch druhov v oblasti projektu a zlepšiť stav migrujúcej populácie sokola kobcovitého a zimujúcej populácie dropa veľkého;
 • Zabrániť vyhynutiu/zastaviť úbytok a zlepšiť podmienky pre rast oboch druhov v prihraničnom regióne Slovenska a Maďarska (priamo), ako aj v Rakúsku (nepriamo).
 • Vytvárať/podporovať spojenie s inými subpopuláciami najmä z kľúčových hniezdiacich oblastí v Maďarsku.
 • Zlepšiť dostupnosť a kvalitu potravy a znížiť energetické straty výrazným zväčšením plochy pôdy pod riadnym hospodárením; obnoviť a zväčšiť povrch hniezdneho a potravného biotopu.
 • Znížiť vyrušovanie, vytvoriť bezpečné hniezdne podmienky, zvýšiť úspešnosť rozmnožovania, zlepšiť prirodzené podmienky rozmnožovania.
 • Zvýšiť zapojenie kľúčových zainteresovaných strán (vlastníkov/užívateľov pôdy, rozhodovacích orgánov, orgánov ochrany prírody, samosprávy) a zvýšiť povedomie o podpore udržateľnosti projektu. Cieľom je podporovať prístupy, ktoré vedú k zvýšeniu množstva hmyzu a celkovej biodiverzity na poľnohospodárskej pôde. 

 

Oblasť projektu

project area

Partneri projektu

RPS logo black ENG 1    597px HUN Várbalog Címer BAlogo centr plnofareb cmyk 01  FHNP logo 2021 logo fekete háttér nélkül  Logo SOS      šopsr

Spolufinancovatelia projektu

 mzp logo en bezpozadia Logo Ministry Agriculture Hungary web dwnld 
logo life natura2000logo

Projekt LIFE STEPPE ON BORDER, „Zabezpečenie dlhodobej ochrany dropa veľkého a sokola kobcovitého v pohraničí Slovenska a Maďarska“, (LIFE20 NAT/SK/001077), finančne podporila Európska únia v rámci program LIFE. Implementáciu projektu finančne podporuje aj maďarské Ministerstvo pôdohospodárstva a Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako spolufinancovatelia. Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie, agentúry CINEA, maďarského Ministerstva pôdohospodárstva a Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Európska únia, maďarské Ministerstvo pôdohospodárstva, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ani orgán poskytujúci granty za ne nemôžu niesť zodpovednosť.